Baner  - wybory ławników

Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Miejskim w biurze obsługi mieszkańców na parterze w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Informacji związanych z wyborami ławników udziela Mariola Szczecińska tel. 29 7721141 wew. 25

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku

Załączniki: