Most

Urząd Miejski informuje, iż w związku z przystąpieniem do prac budowlanych  przez firmę STRABAG Sp. z o.o w ramach realizacji zadania  „Budowa mostu przez rz. Rozoga w ciągu drogi krajowej nr 53 w miejscowości Myszyniec”,   od 25.07.2023 roku zmieniona będzie organizacja ruchu na tym odcinku. W załączeniu przedstawiamy projekt czasowej organizacji ruchu.

Przewiduje się zamknięcie jednego pasa ruchu na jezdni DK nr 53. Przewiduje się sterowanie ruchu wahadłowego pojazdów przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. Przewiduje się również ruch wahadłowy z ręcznym kierowaniem ruchu:

  • w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 06:30 - 09:00 oraz 14:30-17:00.
  • w piątek dzień roboczy w godz. 06:30 - 09:00 oraz 14:30-21:00.
  • w soboty w godz. 06:30 -14:30.
  • w niedzielę oraz w dni świąteczne w godz. 14:30 -21:00.

Przewidywany termin przywrócenia stanu poprzedniego pasa drogowego 30.04.2024 rok.

 Załączniki: