Infografika promocyjna

Aplikacja mobilna KM to nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji będący w zasięgu ręki o każdej porze. A już od 1 września 2023 r. kupując bilet okresowy w aplikacji mobilnej KM Podróżni mogą liczyć na 10% rabat. Promocja obowiązuje do końca listopada i nie dotyczy biletów wg ofert specjalnych.

W ten sposób chcemy zachęcić do jak najczęstszego korzystania z aplikacji mobilnej KM, która jest bardziej komfortowa, ekologiczna a zakup w niej biletu stanowi ekonomiczny zamiennik biletu tradycyjnego w wersji papierowej, a przy tym oszczędzamy czas.

Promocja aplikacji mobilnej KM polega na sprzedaży biletów okresowych imiennych:

   1)  odcinkowych:

  1. miesięcznych: wg taryfy normalnej, ulg ustawowych: 33%, 49%, 51%, 78% 93% i handlowych 35% i 50%,
  2. kwartalnych: wg taryfy normalnej oraz ulg handlowych 35% i 50%;

   2)  sieciowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych wg taryfy normalnej i ulg handlowych 35%, 50%;

   3)  strefowych KM:

  1. miesięcznych: wg taryfy normalnej, ulg ustawowych: 33%, 49%, 51%, 78%, 93% i handlowych 35% i 50%,
  2. kwartalnych: wg taryfy normalnej i ulg handlowych 35%, 50%,

z obniżoną o 10% ceną od obowiązujących cen podstawowych zawartych w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM).

Promocyjna sprzedaż biletów będzie obowiązywać w okresie wrzesień – listopad 2023 r.

Bilety okresowe zakupione w okresie promocji aplikacji mobilnej KM będą ważne do końca terminu na nich określonym.

Obniżenie cen nie dotyczy:

  1. biletów tygodniowych i dwutygodniowych;
  2. biletów wg Odcinkowej oferty specjalnej i innych ofert specjalnych;
  3. ulgowej usługi transportowej 75%;
  4. osób uprawnionych, o których mowa w Zasadach odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).