Myszyniec, dn. 25.08.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 września 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Podsumowanie rozpoczętych inwestycji drogowych i plany na przyszłość.
  2. „Kurpiowska Kraina” – funkcjonowanie obiektu po roku 2024.
  3. Sprawy różne.

Możliwe wyłączenie jawności w części, gdy będą poruszane dane osobowe.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/   Danuta Michalska