Myszyniec, dn. 11.10.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na inwestycje drogowe w latach 2019-2022.
  2. Kontrola wydatków poniesionych przez Gminę na rzecz firm zewnętrznych w związku z opracowywaniem różnego rodzaju analiz, opracowań, strategii w latach 2019-2022.

Przewodnicząca Komisji:

  /-/  Teresa Łachacz