Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, poz. 1688) Burmistrz Myszyńca zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze, m.in.: mieszkańcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie gminy, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, inne podmioty.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 05.12.2023 r. do 09.01.2024 r.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą formularzy: formularz uwag (załącznik 1) oraz ankieta konsultacyjna (załącznik 2) dostępnych do pobrania na stronie gminy oraz poprzez przesłanie za pomocą:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. skrytki ePUAP na adres: /UMMyszyniec/SkrytkaESP
 2. Zbieranie uwag w postaci papierowej
  1. za pomocą formularzy zamieszczonych do pobrania oraz wydrukowania ze strony myszyniec.pl; oraz https://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/
  2. formularzy w formie papierowej udostępnionych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter)

Wypełniony formularz lub ankietę w formie papierowej można złożyć:

 1. Osobiście w godz. pracy urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60, 07-430, Myszyniec, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter)
 2. Za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec
 3. Zbieranie uwag ustnych w dniach od 05.12.2023 do 09.01.2024 r; w godz. pracy urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60 07-430, Myszyniec, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter).
 4. Spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 28.12.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Materiały podlegające konsultacjom, tj.:

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu wsprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 2. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – załącznik do uchwały.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Burmistrza Myszyńca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 2. Formularza uwag
 3. Ankieta konsultacyjna
 4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 5. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – załącznik do uchwały
 6. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Myszyniec

Załączniki

Ankieta (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz uwag (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa obszaru zdegradowanego i rew. Myszyniec (10.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 503/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 30.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Myszyniec (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY MYSZYNIEC (122.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Raport z konsultacji spolecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Myszyniec (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY MYSZYNIEC (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Komunikaty i ogłoszenia

Więcej w kategorii: Komunikaty i ogłoszenia  

Kultura, sport, edukacja

Więcej w kategorii: Kultura, sport, edukacja