Logo Banku Gospodarstwa KrajowegoBurmistrz Myszyńca uprzejmie informuje, że  Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał w  dniu 14 czerwca 2017 roku Umowę o finansowaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na podstawie której wdrażane są instrumenty finansowe w formie pożyczek dla sektora   MŚP, w ramach Działania 3.3. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Celem ww. działania jest wspieranie zwiększenia zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechniania i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, co w konsekwencji może zapewnić uzyskanie trwałych efektów gospodarczych oraz środowiskowych w naszym regionie. 

Ogólne zasady dotyczące zasad udzielania pożyczek przedstawia załączona Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sektor MŚP zainteresowany przedstawionym Działaniem, proszony jest o bezpośredni kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/

Plakat informacyjny

Załączniki: