ręka i długopis

W związku z pracami przygotowawczymi dotyczącymi opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec, realizowane są badania identyfikacji i oceny przez mieszkańców występowania negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, technicznych, przestrzennych i środowiskowych na obszarze miasta Myszyniec.

Przeciętny czas wypełniania ankiety to 7 minut. 

Państwa opinie są niezwykle cenne i mają bezpośredni wpływ na kształtowanie przyszłych działań, które ograniczą lub wyeliminują zidentyfikowane zjawiska.

Ankieta, którą Państwu przedstawiamy jest w pełni anonimowa.

Badanie ankietowe będzie trwało od 12.01.2023 r. do 18.01.2023 r.
Serdecznie zachęcamy do udziału i dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety:

https://myszyniec.webankieta.pl