Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących komunikatów stanowiących załącznik do niniejszej Informacji.

Załączniki