Napis - komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, Urząd Marszałkowski zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2030 wraz z załącznikami z możliwością wnoszenia uwag i wniosków.

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami oraz więcej informacji na temat przeprowadzanych konsultacji społecznych znajduje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod poniższym linkiem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami-aktualizacje/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2030.html


Ponadto informujemy, że w ramach konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 zaplanowane są spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które odbędą się:

  • Warszawa – 19 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala Konferencyjna w siedzibie Urzędu (parter), Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa),
  • Radom – 22 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala Konferencyjna w Delegaturze, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a),
  • Siedlce – 24 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce),
  • Ostrołęka – 26 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Delegaturze, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38),
  • Płock – 7 maja 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Muzeum Mazowieckim ART DECO w Płocku, ul. Kolegialna 6),
  • Ciechanów – 8 maja 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów).

Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu można dokonać poprzez Formularz w aplikacji MS Forms:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclbgShrMtcKJKlnfuTSQxtztUNEFEOUcxV0M0WUtZOUVIVjdQTDZMMzJGQy4u

Osoby zainteresowane spotkaniami konsultacyjnymi odsyłamy na stronę internetową Samorządu Województwa Mazowieckiego:  Konsultacje społeczne - projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" (informacja uzupełniająca)