Myszyniec, dn. 06.06.2024 r.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie się ze stanem realizacji drogi powiatowej w Wolkowych oraz drogi gminnej w Zalesiu.
  2. Zapoznanie się z drogą leśną w Olszynach.
  3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji:

/-/  Bogumił Drężek