logo policjiKomisariat Policji w Myszyńcu informuje, że w ramach planu działania priorytetowego w okresie czasu od dnia 01.07.2024r. do dnia 31.12.2024r. realizowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia występującego na terenie miejscowości Zalesie rejon sklepu GS, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym. W ramach współpracy proszę o umieszczenie powyższych informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.