Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie w związku z uruchomieniem generatora wniosków, zaprasza na spotkanie szkoleniowe z zakresu wypełniania fiszki.  FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwa do 18 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Zachęcamy do odwiedzenia Nas na spotkaniu - już w najbliższą środę 06.03.2019 r. o godzinie 10.00 w Myszyńcu w Karczmie Marysieńka, przy ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec.

Szerzej o programie można poczytać na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl - zakładka „O programie”. Zapraszamy również do biura na konsultacje z doradcą lub telefonicznie pod numerami tel. +48 507 856 135, +48 517 479 418