Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie uchwał na IV sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji:

 /-/Marek Trzciński