PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie sytuacji na rynku odpadami przez firmę MPK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa RDF Sp. z o.o.
  3. Zaopiniowanie uchwał na V sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Przyjęcie protokołu.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

 

/-/Marek Trzciński