K O L O N I E   2019

    Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniach 01.08.2019 r. – 11.08.2019 r. organizowane są kolonie w górach w miejscowości Biały Dunajec dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych do końca 2003 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS. Opłata rodziców za Kolonie wynosi 400,00zł. Zapisy przyjmowane są do 14 czerwca 2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30.  Tel. 29/77 21 141 wew. 31. Liczba miejsc ograniczona.