DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA O GRUNTACH

INFORMACJA O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPDOAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO