PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW


O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie uchwał na VI sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.
  4. Przyjęcie protokołu.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                Przewodniczący Komisji:

                                                           /-/Marek Trzciński