O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Analiza potrzeb na najbliższe lata w zakresie infrastruktury na terenie gminy Myszyniec.

  3. Sprawy różne.

  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Robert Rydel