PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 września 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie uchwał na VII sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.
  4. Przyjęcie protokołu.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

  /-/Marek Trzciński