PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

 O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Przedsiębiorczości I Rolnictwa i Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Przyjęcie protokołu.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji:

 /-/   Robert Rydel