Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że w dniu 13 marca 2020r. zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 100 w Myszyńcu (teren dawnego składowiska odpadów).

Punkt ten czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 11.00 do 19.00  Podmiotem prowadzącym PSZOK jest wyłonione w przetargu Konsorcjum spółek RDF i MPK Pure Home.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Myszyniec będą mogli oddać bezpłatnie posegregowane odpady tj.

 • papier i tektura
 • Szkło
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Odpady zielone
 • Opakowania po chemikaliach
 • Odzież i tekstylia
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • Przeterminowane leki
 • Zużyte opony samochodowe
 • Czysty gruz, niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Myszyniec, po okazaniu się dowodem osobistym i opłaconym blankietem płatności opłaty śmieciowej.

Zachęcamy do korzystania z PSZOK-u i samodzielnego dostarczania posegregowanych odpadów do PSZOK.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk