W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19

wywołanej wirusem SARS – Cov – 2

na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku informuje

o czasowym zawieszeniu działalności w terminie

od 13 marca 2020r do 25 marca 2020r.

Apelujemy do Podopiecznych, Rodziców i Opiekunów

o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się

do zaleceń służb sanitarnych, lekarzy

oraz w miarę możliwości pozostawanie w domu.