U W A G A  - WAŻNY KOMUNIKAT !

ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU

Burmistrz Myszyńca informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020r., poz.423)  tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. Wezwania wystawione do stawienia się do kwalifikacji wojskowej od dnia 16 marca 2020 są nieważne.

 Oznacza to, że wszystkie osoby z terenu gminy Myszyniec, które zostały wezwane na kwalifikację wojskową na dzień 16, 17 i 18 marca br. i 27 marca br. (kobiety) nie stawiają się na kwalifikację wojskową do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w tych dniach.  Osoby te zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.