K O L O N I E   2019

    Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniach 01.08.2019 r. – 11.08.2019 r. organizowane są kolonie w górach w miejscowości Biały Dunajec dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych do końca 2003 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS. Opłata rodziców za Kolonie wynosi 400,00zł. Zapisy przyjmowane są do 14 czerwca 2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30.  Tel. 29/77 21 141 wew. 31. Liczba miejsc ograniczona.

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie sytuacji na rynku odpadami przez firmę MPK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa RDF Sp. z o.o.
  3. Zaopiniowanie uchwał na V sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Przyjęcie protokołu.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

 

/-/Marek Trzciński

 

 

 

Dodatkową atrakcją  V Rodzinnego Festynu pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” będzie  konkurs wiedzy o ruchu drogowym organizowany  przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, który odbędzie się   w godz.15 – 16.  Nagrodą  główną dla zwycięzcy będzie rower ufundowany przez organizatora konkursu.  Zapraszamy do wzięcia udziału dzieci i młodzież ze szkół.