OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadanie: "Organizowanie zajęć sportowych: upowszechnianie sportu" (744.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument