BURMISTRZ MYSZYŃCA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadanie: "47 Miodobranie Kurpiowskie" (220.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skan ogłoszenia (437.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument