Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec – stan na dzień 31.03.2023r.

 

 

Powiat

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

 

ostrołęcki

 

 

Myszyniec

 

 

302

 

 

248

 

 

96

 

 

3 660 160,45