Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec – stan na dzień 30.06.2023r.

 

Powiat

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

 

ostrołęcki

 

 

Myszyniec

 

 

353

 

 

300

 

 

110

 

 

4 424 699,77