Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec – stan na dzień 30.09.2023r.

 

Powiat

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

 

ostrołęcki

 

 

Myszyniec

 

 

397

 

 

362

 

 

127

 

 

6 027 590,76

Dane udostępnione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za okres od dnia 19.09.2018r. do dnia 30.09.2023r.