Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za trud wkładany w naukę i wychowanie dzieci i młodzieży oraz życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.