Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolkowych w dniu 10 marca 2018 roku brali udział w osiemnastej edycji Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego ,,Obieżyświat 2018” pod hasłem ,,Karawaną przez pustynię”. Konkurs, jak co roku, odbywał się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie. W zmaganiach wzięło udział 71 uczniów.

W kategorii klas V – VI uczennica Aleksandra Łukasiak zajęła III miejsce. Pozostali uczniowie wypadli również bardzo dobrze. Gdyby wziąć pod uwagę ogólna liczbę punktów zdobytych przez daną szkołę, nasza szkoła zajęłaby I miejsce (na 11 szkół biorących udział w konkursie).