19 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się prezentacja wystawy historycznej dotyczącej powiatu ostrołęckiego w walce z dwoma okupantami. Kierownik Muzeum przedstawił uczniom naszej szkoły politykę okupacyjną III Rzeszy, wskazując na działania Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz  metody represji i zwalczanie podziemia, amnestię, agenturę, sądy, egzekucje.