25 marca 2018 roku dzieci w strojach kurpiowskich pod kierunkiem pani Hanny Brodowskiej wzięły udział w uroczystej procesji z własnoręcznie wykonanymi palmami. Następnie uczestniczyły we mszy świętej, podczas której reprezentowały społeczność szkolną.