Zdjęcie grupowe

11 grudnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się z rąk Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk wręczenie nagród V stopnia dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Predator MMA za inne osiągnięcia sportowe o wysokiej randze sportowej w zakresie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Zawodnicy otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy.

Nagrodzeni zostali:

  • Mateusz Śniadach
  • Igor Mierzejek
  • Mateusz Banach

Nagrodę i podziękowanie otrzymał również trener zawodników Pan Rafał Gnatkowski.

            Nagrody zostały przyznane na podstawie uchwały Nr XXXVIII/416/23 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 maja 2020 r w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe, określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.