Podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej szkole Podstawowej w Wydmusach odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt : „Las -miejscem życia roślin i zwierząt. Jestem jego przyjacielem.   W miesiącu kwietniu bieżącego roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu dla szkół z obszarów wiejskich pt. „Misja Przyroda” (nagroda główna 3 dniowy pobyt nad Morzem Bałtyckim). Warunkiem przystąpienia do konkursu było napisanie listu intencyjnego, tzw. roboczą wersję projektu. Pani Bożena Mróz, nauczycielka przyrody, opracowała projekt edukacyjny pt. „Las – miejscem życia roślin i zwierząt. Jestem jego przyjacielem”. Projekt został pozytywnie zaakceptowany przez komisję konkursową i uczniowie PSP w Wydmusach (klasy IV- VI) zostali zaproszeni do realizacji projektu wraz z innymi pięćdziesięcioma szkołami z całego  kraju.

         W trakcie jego realizacji dzieci pogłębiły wiedzę na temat świata przyrody Wydmus i okolic, uzyskały  mnóstwo cennych informacji, podjęły wiele działań profilaktycznych  i ochronnych na rzecz roślin i zwierząt oraz przeprowadziły akcje promocyjne na terenie szkoły i wśród tutejszych mieszkańców.

            W ramach projektu uczniowie, min. posprzątali las wokół szkoły, wykonywali prace twórcze (plakaty, komiksy, ekobroszurę, albumy), przygotowali gazetki tematyczne, spotkali się z ekspertami – przedstawicielem koła łowieckiego, leśniczymi, sołtysem wsi Wydmusy, starszym referentem do spraw edukacji i ochrony przyrody, hodowcą pszczół, strażakami.  Przy pomocy rodziców na terenie szkoły stworzyli domki i ostoje dla zwierząt, ptaków oraz owadów. Odbyli kilka wycieczek edukacyjno – krajoznawczych, min. do Rezerwatu Przyrody w Czarni,  Nadleśnictwa Myszyniec w Zawodziu oraz Leśniczówki w Wykrocie. Przygotowali prezentacje dla społeczności szkolnej i rodziców pt. „Rola i znaczenie lasów Puszczy Kurpiowskiej”.

            Realizowany projekt został zakończony sukcesem. Uczestnicy projektu podjęli szereg działań i wyzwań, świetnie się przy tym bawiąc.  Zdobyli nowe doświadczenia,  stali się wnikliwymi obserwatorami przyrody. Śmiało można stwierdzić, że las to miejsce życia różnorodnych roślin i zwierząt, a uczniowie PSP w Wydmusach są  jego przyjaciółmi.

Podsumowanie projektu nie kończy naszej pracy. Jest impulsem do podejmowania nowych inicjatyw mających na celu poznawanie i ochronę piękna tutejszej przyrody. Jako jej strażnicy dzieci będą obserwować i monitorować, czy przeprowadzone działania przyniosły zamierzone efekty. Mamy zamiar wspólnie dbać o wykonane domki i ostoje dla zwierząt na terenie szkoły...

 

Galeria:

 

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
15a
16
17
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16