2 grudnia 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Wolkowych oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej pod kierunkiem wychowawców wzięli udział w bezpłatnym spektaklu profilaktycznym pt. ,,Witaj Święty Mikołaju!”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Myszyńcu. Zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Łodzi i w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Myszyńcu spektakl był współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Imprezie świąteczno-noworocznej towarzyszyli: Święty Mikołaj, Bałwan Buli, Lodowy Duszek, Królowa Zimy i Śnieżne Skrzaty.

Joanna Pliszka