Burmistrz Myszynca

Szanowni mieszkańcy,

Urząd Miejski w Myszyńcu od dnia 21 kwietnia 2021 r. do odwołania ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów zgodnie z §21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z  2021 r. poz. 512 z poźń. zm.) oraz zarządzeniem nr 214/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców będą obowiązywać poniższe zmiany:

  • bezpośrednią obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki i wymagających osobistego stawiennictwa;
  • bezpośrednia obsługa interesanta w siedzibie Urzędu w sprawach o których mowa w pkt 1 będzie możliwa wyłącznie w holu na parterze budynku. Do Urzędu będzie można wejść pojedynczo, zasłaniając nos i usta oraz dezynfekując ręce;
  • dokumenty w ważnej i pilnej sprawie można przekazać w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu na parterze budynku;
  • rekomenduje się załatwianie spraw poprzez wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie, korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP. Lista numerów kontaktowych oraz adresów poczty elektronicznej jest zamieszczona na stronie internetowej https://www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl;
  • druki wniosków i innych formularzy niezbędnych do załatwienia spraw w Urzędzie można pobrać ze strony internetowej https://www.myszyniec.pl;
  • korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana interesantowi na podany przez niego adres korespondencyjny;
  • dopuszcza się wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin lub 8 godzin dziennie na wniosek osoby wykonującej nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Urząd Miejski w Myszyńcu pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00