Ulotka dotycząca przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony stad drobiu przez HPAI opracowana przez Krajową Radę Drobiarstwa Izbę Gospodarczą we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii i Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.