logo policji

Komisariat Policji w Myszyńcu informuje, że w ramach planu działania priorytetowego w okresie czasu od dnia 01.07.2024r. do dnia 31.12.2024r. będą realizowane działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń występujących w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego „Na Rogu” przy ulicy Rynarzewskiego 1, gdzie dochodzi do negatywnych zachowań m.in. popełniania czynów zabronionych, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, wybryki chuligańskie oraz zakłócania porządku publicznego.

W ramach współpracy proszę o umieszczenie powyższych informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.