OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. (131.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument