ZARZĄDZENIE NR 402/23 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Myszyniec w 2023 r. (272.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument