Logo programu Czyste Powietrze

Drodzy Mieszkańcy Gminy Myszyniec,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przestrzegamy o wizytach firm nakłaniających do skorzystania z dofinansowania oraz zakupu kotłów/ pomp ciepła na rzekomo bardzo korzystnych dla Państwa warunkach, co nie ma odzwierciedlenia w Programie „Czyste Powietrze”.

Wszelkich informacji dotyczących wsparcia finansowego przy wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami przed ich podpisaniem.