Czyste Powietrze 3.0

Od nowego roku wystartuje nowa wersja Programu Czyste Powietrze. Dzięki zmianom będzie można pozyskać większe niż dotychczas środki do wymiany kopciuchów, termomodernizacji oraz montażu fotowoltaiki w domu jednorodzinnym. Najwyższą dotację uzyskamy do kompleksowej termomodernizacji domu.

Kluczową zmianą ułatwiającą dostęp do wsparcia będzie podwyższenie progów dochodowych osób przystępujących do programu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie ze 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł.
Przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł. Przytoczone maksymalne kwoty dotyczą kompleksowej termomodernizacji połączonej z wymianą ogrzewania oraz montażem fotowoltaiki.
Przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe również zostanie dopasowane do rewaloryzacji płac, rent/ emerytur i wzrośnie do 1090 zł (gospodarstwa domowe wieloosobowe) oraz do 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Maksymalne dofinansowanie w tym przypadku wyniesie 136 200 zł.
Korzystniejsze rozliczenie wniosku
Ministerstwo klimatu zwiększa do trzech liczbę transz rozliczeń w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania, co stanowi ułatwienie w przypadku ograniczonych możliwości finansowych inwestora. Przy najwyższym poziomie dofinansowania można inwestycję realizować aż w pięciu etapach oraz w trzech w przypadku dotacji z prefinansowaniem.

Czyste Powietrze 3.0