Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

https://www.youtube.com/channel/UCva9k1rolILinihvS3OJz-Q/videos

serwer zapasowy

http://185.240.96.62:8080/video/

   Są miejsca, do których wraca się zawsze z sentymentem niezależnie od wieku, czasu i innych czynników. To miejsca wyjątkowe, w których dorastamy, wypoczywamy, odkrywamy w szczegółach piękno otaczającego nas świata. To właśnie dla wielu z nas jednym z takich miejsc jest region Kurpiowszczyzny, a w nim Gmina Myszyniec, która kryje w sobie niezliczoną ilość ciekawych zakątków wartych odkrycia.


    Bogate walory Puszczy Zielonej - malownicze krajobrazy, lasy obfitujące w grzyby i runo leśne, czyste powietrze, bogaty kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, a także gościnność i gospodarność mieszkańców, to tylko część kuszących tajemnic kurpiowskiej ziemi.

Gorąco zachęcam do realizacji swych marzeń w Gminie Myszyniec wierząc, iż ten zielony zakątek Polski stanie się dla Państwa miejscem zatrzymania czasu, inspiracją do innowacyjnych pomysłów z pożytkiem dla własnej osobowości i rozwoju regionu.
 

Elżbieta Abramczyk

Burmistrz Myszyńca

Skład Rady Miejskiej

Uchwały

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

 • Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
 • Wybory radnych do rady miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 • W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają na pierwszej sesji ślubowanie.
 • Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, dla których został wybrany lub desygnowany.
 • Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego .
 • Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Skład Rady Miejskiej

 • Archacki Sławomir - przewodniczący Rady Miejskiej
 • Bałdyga Zofia
 • Brodzik Małgorzata
 • Drężek Jarosław
 • Grudziądz Stanisław
 • Kłos Rafał Piotr
 • Michalska Danuta - z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Jędrzejczyk Monika
 • Łachacz Teresa
 • Ropiak Bogdan
 • Rydel Robert
 • Świder Emil
 • Tański Wiesław
 • Trzciński Marek
 • Zalewska Lucyna