Odnosząc się do pytania Pana radnego Jarosława Drężka informuję, iż miałam możliwość dokonania zmian w budżecie na 2019 r. W wyniku zmian dokonanych w budżecie na rok 2018 powstała nadwyżka, którą mogłam zaangażować w 2019 r.

Zmiany były przedstawione Radzie, która przyjęła budżet z poprawkami.

  Burmistrz Myszyńca

          /-/ mgr Elżbieta Abramczyk