STYCZEŃ

Lp.

Data

Nazwa imprezy

Organizator/Miejsce

 

styczeń-czerwiec

wrzesień-grudzień

Lekcje biblioteczne nawiązujące do jubileuszu 30-lecia odzyskania przez Myszyniec praw miejskich i 50-lecia powstania Gminy Myszyniec:

„Moja mała ojczyzna” (przedszkole)

„Myszyniec dawniej i dziś” (SP kl. I-III)

„Historia Myszyńca i okolicy” (SP kl. IV-VI)

„Dzieje miasta i gminy Myszyniec” (SP kl. VII-VIII)

MGBP,

FB Wykrot

 

22.I.2023 r.

315 Rocznica Bitwy na Kopańskim Moście

Uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem na ul. Poległych

LUTY

 

23.II.2023 r.

Spotkanie z cyklu – Ludzie z pasją

/spotkanie poświęcone tematyce jubileuszowej/

RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK

MARZEC

 

III.2023 r.

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci       i młodzieży „Ocalić od zapomnienia”.

Konkurs wiedzy o Myszyńcu.

RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK

 

III-V.2023 r.

Akcja społeczna zorganizowana z okazji 30-lecia odzyskania przez Myszyniec praw miejskich i 50-lecia powstania Gminy Myszyniec „Wspólnie stwórzmy Myszynieckie Archiwum Społeczne”

MGBP,

FB Wykrot

 

12.III.2023 r.

160 Rocznica Bitwy Pod Myszyńcem

Urząd Miejski/RCKK

 

26.III.2023 r.

II Gminna Gala Sportu

/sportowiec 50-lecia Gminy Myszyniec/

Urząd Miejski, RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK

KWIECIEŃ

 

IV.2023 r.

Gra miejska – Quest

RCKK / Myszyniec

 

IV.2023 r.

Konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży pn.„Piękna nasza gmina cała”

z okazji 30-lecia odzyskania przez Myszyniec praw miejskich i 50-lecia powstania Gminy Myszyniec.

Uroczyste podsumowanie
konkursu poetyckiego „Piękna nasza gmina cała”.

Opracowanie tomiku poezji z wierszami młodych poetów biorących udział w konkursie „Piękna nasza gmina cała”.

MGBP,

FB Wykrot

 

IV.2023 r.

Zawody Predator Ju Jitsu No Gi CUP 1 pod Patronatem Burmistrza Myszyńca

Uczniowski Klub Sportowy PREDATOR MMA Myszyniec

MAJ

 

V. 2023 r.

Spacer po Myszyńcu – zwiedzanie Myszyńca z przewodnikiem

RCKK/ Myszyniec

 

28.V.2023 r.

Dzień Rodziny/Piknik Profilaktyczny

Urząd Miejski

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

CZERWIEC

 

12-18.VI.2023 r.

Uroczystości związane z 30 rocznicą odzyskania Praw Miejskich

Spotkanie z cyklu – ludzie z pasją

/spotkanie poświęcone tematyce jubileuszowej/

Urząd Miejski, RCKK / Amfiteatr RCKK

 

VI.2023 r.

Mecz Charytatywny pod Patronatem Burmistrza Myszyńca

ALDO Bartnik w Myszyńcu

LIPIEC

 

VII.2023 r.

Turniej 30-lecia Odzyskania Praw Miejskich pod Patronatem Burmistrza Myszyńca

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec/Urząd Miejski

 

VII.2023 r.

Turniej 50-lecia Gminy Myszyniec

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec

 

VII. 2023 r.

Wystawa o tematyce związanej z 30. Rocznicą Odzyskania Praw Miejskich.

RCKK, Urząd Miejski

 

 

 

 

SIERPIEŃ

 

26.VIII.2023 r.

Bieg Miodobrania Kurpiowskiego

Miejski Klub Lekkoatletyczny/RCKK/Urząd Miejski

 

27.VIII.2023 r. (niedziela)

46. Miodobranie Kurpiowskie

/nawiązanie do uroczystości jubileuszowych/

Burmistrz Myszyńca, TPM, RCKK / Kompleks „Kurpiowska Kraina”
w Wykrocie

WRZESIEŃ

 

IX.2023 r.

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – tematyka jubileuszowa.

RCKK, Urząd Miejski

 

IX.2023 r.

Noc poezji w myszynieckiej dzwonnicy poświęcona jubileuszowi 30-lecia odzyskania przez Myszyniec praw miejskich i 50-lecia powstania Gminy Myszyniec

Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy

PAŹDZIERNIK

 

X. 2023 r.

Uroczystości związane z obchodami jubileuszowymi

Konferencja naukowa – „Miasto Myszyniec – historia i dzieje”

RCKK, MGBP, Urząd Miejski

LISTOPAD

 

Termin do uzgodnienia

Spacer po Myszyńcu – zwiedzanie Myszyńca z przewodnikiem

RCKK

 

 

Termin do ustalenia

Konkurs fotograficzny dla dzieci
i dorosłych

RCKK

 

11.XI.2023 r.

XVII Spotkania na Kopańskim Moście

RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK

GRUDZIEŃ

 Wydruk publikacji „50 lat Myszynieckiego Samorządu Gminnego”