HARMONOGRAM IMPREZ RCKK W 2021 R.

STYCZEŃ

1

styczeń-grudzień 2021 r. Projekt  „Mała książka – wielki człowiek”

MGBP

FB Wykrot

2

styczeń 2021 r. Konkurs plastyczno-techniczny „Bajkowa maska karnawałowa”

MGBP

3

styczeń-grudzień 2021 r.

 Spotkania Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki - spotkania cykliczne MGBP 
4

28.01.2021 r. – cały rok

Wystawa „2021 Rokiem Księdza Władysława Skierkowskiego” poświęcona życiu i działalności patrona Biblioteki

MGBP

FB Wykrot
5

styczeń-lipiec 2021 r.

Wystawka „Krzysztof Kamil Baczyński 1921-1944”

MGBP

6

cały rok

Wystawka „Kardynał Stefan Wyszyński 120. rocznica urodzin i 40. Rocznica śmierci”

MGBP

7

styczeń 2021 r.

Akcja głośnego czytania

FB Wykrot

Luty

 8 09.02.2021 r.

„Budowa Myszynieckiego Kościoła

we wspomnieniach

100. Rocznicę Konsekracji” - ogłoszenie konkursu
MGBP
FB Wykrot
9 12.02.2021 r.

Konkurs poetycki na napisanie wiersza „Życie i działalność księdza Władysława Skierkowskiego” skierowany do klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich z terenu Miasta i Gminy Myszyniec

MGBP

FB Wykrot
10 11.02.,
15-18.02.2021 r.
Realizacja szkoleń „Bezpieczne zachowania w sieci”

MGBP

FB Wykrot

11 22.02.2021r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego FB Wykrot
12 25.02.2021 r. Podsumowanie konkursu plastyczno-technicznego „Bajkowa maska karnawałowa” MGBP
13  26.02.2021 r.

Konkurs śpiewu pieśni kurpiowskich zebranych przez Ks.

W. Skierkowskiego pt. „Leć głosie po rosie” skierowany do klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyniec

MGBP

FB Wykrot

14  luty 2021 r. Akcja głośnego czytania FB Wykrot
MARZEC
 15 02.03.2021r. Warsztaty wykonywania kierców kurpiowskich dla mieszkańców miasta i gminy Myszyniec MGBP
16 marzec 2021 r. Podsumowanie konkursu „Kocham Język Polski” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego FB Wykrot
17 marzec 2021 r. Realizacja szkoleń „Bezpieczne zachowania w sieci”

MGBP

FB Wykrot

 18 marzec 2021 r. Konkurs plastyczno-techniczny „Witaj Wiosno!” FB Wykrot
 19 marzec 2021 r Akcja głośnego czytania FB Wykrot
20 10.03.2021 r. (ŚRODA) Warsztaty online wykonywania pisanek wielkanocnych RCKK/ profil RCKK
na YouTube
21 11.03.2021 r. (CZWARTEK) Warsztaty online wykonywania palm wielkanocnych RCKK i Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
22 14.03.2021 r. (NIEDZIELA)
godz. 1200
Uroczysta msza św.                  z elementami gwary kurpiowskiej rozpoczynająca obchody Roku ks. Skierkowskiego w gminie Myszyniec RCKK i Parafia Myszyniec/ Bazylika Mniejsza w Myszyńcu
22  15.03.2021r. Warsztaty wykonywania palmy wielkanocnej dla mieszkańców miasta i gminy Myszyniec MGBP
24  22-23.03.2021r. Pierwszy Dzień Wiosny

MGBP

FB Wykrot

25 26.03.2021 r. (PIĄTEK) – godz. 20:00 Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC” RCKK/ profil RCKK
na YouTube
26  29.03.2021 r. Konkurs plastyczny „Portret Księdza W. Skierkowskiego” skierowany do klas 0-4 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyniec

MGBP

FB Wykrot

KWIECIEŃ
 27 kwiecień 2021r. Akcja głośnego czytania

FB Wykrot

28  kwiecień 2021 r. Realizacja szkoleń „Bezpieczne zachowania w sieci”

MGBP

FB Wykrot

29  kwiecień 2021 r. XVII edycja konkursu ”Bajkowy Omnibus” FB Wykrot
30 16.04.2021 r. (PIĄTEK) Otwarcie wystawy poświęconej życiu i działalności ks. Wł. Skierkowskiego. RCKK i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
31

19.04.2021 r.

(PONIEDZIAŁEK)
Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
 32 21.04.2021r. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

MGBP

33 30.04.2021 r. (PIĄTEK) – godz. 20:00 Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”

RCKK/ profil RCKK

na YouTube
    MAJ
34  maj 2021 r.

Akcja głośnego czytania

FB Wykrot

35  maj 2021 r.

Realizacja szkoleń „Bezpieczne zachowania w sieci”

MGBP

FB Wykrot

36  maj 2021 r.

Wydanie tomiku poezji -

wiersze uczestników konkursu poetyckiego

MGBP 
37 maj 2021 r. Konkurs „Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” klasy I-IV

MGBP

FB Wykrot

38 08.05.2021r. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Ostrołęka

39 10-11.05.2021 r. (PONIEDZIAŁEK – WTOREK) Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Nocne czuwania Gmina Myszyniec, RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
40  12.05.2021r. Noc Poezji poświęcona pamięci Ks. Władysława Skierkowskiego - Patrona Biblioteki Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy
41  12.05.2021 r. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o życiu i działalności Ks. W. Skierkowskiego MGBP
42  12.05.2021 r. (ŚRODA) Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Noc Poezji Gmina Myszyniec, RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
43  12-14.05.2021 r. (ŚRODA – PIĄTEK) Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Nocne Warsztaty Malarskie Gmina Myszyniec, RCKK/ Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
44 14.05.2021r. Spotkanie autorskie z Joanną Brodowską – Szkoła Krysiaki i Wykrot

MGBP

FB Wykrot

 45 08-15.05.2021r.

Tydzień Bibliotek

Akcja Ogólnopolska

MGBP 
46  15.05.2021 r. (SOBOTA) Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – „Nocny Dzwonnik z Myszyńca” – warsztaty i konkurs bicia w dzwony Gmina Myszyniec, RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
47  16.05.2021 r. (NIEDZIELA) Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Finałowy koncert organowy Gmina Myszyniec, RCKK/ Bazylika Mniejsza
48  23.05.2021 r. (NIEDZIELA) 32. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty Burmistrz Myszyńca, RCKK/Amfiteatr RCKK
49  28.05.2021 r. (PIATEK) – godz.20:00 Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”

RCKK/ profil RCKK

na YouTube

CZERWIEC

50 czerwiec 2021 r. Akcja głośnego czytania FB Wykrot
51  czerwiec 2021 r. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Laską FB Wykrot
52 czerwiec 2021 r. Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze- Finał udział bierze 10 gmin MGBP
FB Wykrot
 53 01.06.2021 r. (WTOREK) Dzień Dziecka. Festiwal Piosenki Dziecięcej RCKK/Amfiteatr RCKK
54 

02.06.2021r.

12.06.2021r.

Warsztaty witrażu „Witraż Myszyniecki/Kurpiowski” Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy
55

03.06.2021

(BOŻE CIAŁO)
Wystawa „Wycinanka Kurpiowska Puszczy Zielonej” RCKK i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce/ Muzeum Multimedialne                 w Dzwonnicy
56

11.06.2021 r.

(PIĄTEK)

 

Konferencja naukowa poświęcona ks. Wł. Skierkowskiemu.

W ramach konferencji wydanie publikacji                          z wystąpieniami prelegentów.
 Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca i RCKK/ sala widowiskowa RCKK
57

11.06.2021r.

Konkurs plastyczny „Kto czyta żyje podwójnie” MGBP
FB Wykrot
 58

19.06.2021 r. (SOBOTA)

XXV Noc Sobótkowa RCKK/Amfiteatr RCKK
 59

25.06.2021 r.

(PIĄTEK) – godz.20:00

 Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”  

RCKK/ profil RCKK

na YouTube
 60

24.06.2021r.

Wręczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników FB Wykrot

LIPIEC

61

01.07-30.07.2021 r.

Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej” RCKK
62

03.07.2021 r. (SOBOTA)

Warsztaty wykonywania wycinanek kurpiowskich
i frywolitki
RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
63

05.07.2021r.

Ogłoszenie konkursu fotograficznego pn. „Wakacje z Książką” FB Wykrot MGBP
64

05.07.2021r.

09.07.2021r.

Wakacje w bibliotece dla dzieci
(gry, zabawy)
 
 MGBP
 65

10.07.2021 r. (NIEDZIELA)

Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i kierców (pająków) RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
66

17.07.2021 r. (SOBOTA)

Warsztaty obróbki lnu
 i obróbki bursztynu kurpiowskiego
RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
67

24.07.2021 r. (SOBOTA)

Warsztaty wytwarzania elementów dekoracyjnych i biżuterii z bursztynu oraz warsztaty projektowania i dekorowania strojów kurpiowskich RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
68

25.07.2021 r.

(NIEDZIELA)

 

Koncert w bazylice myszynieckiej w hołdzie ks. Skierkowskiemu w 108. rocznicę przybycia do Myszyńca.

Koncert inspirowany folklorem kurpiowskim w wykonaniu organisty Andrzeja Żery i zespołów kurpiowskich

RCKK/ Bazylika Mniejsza w Myszyńcu 
69  

30.07.2021 r.

(PIĄTEK) – godz. 20:00
 Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”

RCKK/ profil RCKK

na YouTube 
70  31.07.2021 r. (SOBOTA)  Warsztaty etnograficzne – garncarstwo i rzeźbiarstwo RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej 
71 Konkretny termin bliżej wakacji Półkolonie z RCKK RCKK

SIERPIEŃ

72 06.08.2021 r. (SOBOTA) „Legendy Kurpiowskie” – warsztaty teatralne oraz „Przyroda Kurpie” warsztaty i prezentacje związane z ochroną przyrody

RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej

 73 07.08.2021 r. (NIEDZIELA) Gwara – wspólne tworzenie opowiadań spisanych gwarą kurpiowską oraz Genealogia kurpiowska – warsztaty poszukiwania dokumentów dotyczących przodków, zabezpieczania pamiątek rodzinnych

RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej

74 15.08.2021 r. (NIEDZIELA) IV Festiwal Iluzji

RCKK/Amfiteatr RCKK

 75 20.08.2021r. Podsumowanie konkursu fotograficznego pn. „Wakacje z Książką”

FB Wykrot

MGBP

76

22.08.2021 r

(NIEDZIELA)

Główne obchody Roku ks. Wł. Skierkowskiego połączone z otwarciem wyremontowanego i zmodernizowanego budynku RCKK. W ramach obchodów planowany jest koncert chóru PZPiT „Mazowsze”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Myszyńca, Gmina Myszyniec i RCKK/ sala widowiskowa RCKK

77 27.08.2021r. Spotkanie autorskie z Agnieszką Kazałą MGBP
 78

27.08.2021 r.

(PIĄTEK) – godz. 20:00

 
Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC” 

RCKK/ profil RCKK

na YouTube

 
 79 28.08.2021 r. (SOBOTA) Miodobraniowa Noc Kabaretowa RCKK/Amfiteatr RCKK
80 29.08.2021 r. (NIEDZIELA) 43. Miodobranie Kurpiowskie Burmistrz Myszyńca, TPM, RCKK/Kompleks „Kurpiowska Kraina”
w Wykrocie
WRZESIEŃ
81

wrzesień 2021 r.

„Jesień w Bibliotece”

FB Wykrot

82

wrzesień 2021 r.

Akcja głośnego czytania

FB Wykrot

83

04.09.2021r.

Narodowe Czytanie – Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej”

Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy

FB Wykrot

84

17-18.09.2021 r. (CZWARTEK- PIĄTEK - SOBOTA)

Ginące Zawody Gmina Myszyniec, RCKK/ Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wydmusach
85

Wrzesień 2021

Wystawa „100. Rocznica Poświęcenia Kościoła w Myszyńcu” RCKK/ Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
86

24.09.2021r.

Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej MGBP
87

24.09.2021 r.

(PIĄTEK) – godz. 20:00

 Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”

RCKK/ profil RCKK

na YouTube 
88  25.09.2021 r. (SOBOTA)  100 Rocznica poświęcenia kościoła w Myszyńcu  

Parafia Myszyniec, RCKK/Bazylika Mniejsza

PAŹDZIERNIK
 89 październik 2021 r. Akcja głośnego czytania

FB Wykrot

 90 październik 2021 r. Warsztaty „Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego”

Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy

 91 październik 2021 r. Spotkanie autorskie

MGBP

92 październik 2021 r. Noc Bibliotek – ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytanie i bibliotekę w środowisku

MGBP

FB Wykrot

  Konkretny termin w późniejszym terminie „Witraże Myszynieckie / Kurpiowskie”

MGBP, RCKK / Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej

93 01.10.2021 r. (PIĄTEK) Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

RCKK

 

01.X do 03.X.2021

Uroczyste otwarcie Sali widowiskowo- kinowej po zakończeniu prac remontowych

Gmina Myszyniec

RCKK

94

03.10.2021 r.

(NIEDZIELA)
Koncert zespołów folklorystycznych działających przy RCKK w hołdzie ks. Skierkowskiemu RCKK/sala widowiskowa RCKK
95

Konkretny termin w późniejszym terminie

„Witraże Myszynieckie / Kurpiowskie” MGBP, RCKK / Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
 

15.10.2021 – rozpoczęcie

/zajęcia 4 godzinne odbywać się będą 1 raz w tygodniu

Warsztaty teatralne 

RCKK

Klub Seniora w Myszyńcu Starym
 

20.10.2021 r. (ŚRODA)

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich RCKK
96

29.10.2021 r.

(PIĄTEK) – godz.20:00

 Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”

RCKK/ profil RCKK

na YouTube

LISTOPAD

 97

listopad 2021 r.

Akcja głośnego czytania

FB Wykrot

 98

listopad 2021 r.

Wieczornica w 30-tą rocznicę nadania imienia Ks. W. Skierkowskiego Bibliotece Myszynieckiej

MGBP

FB Wykrot

99

listopad 2021 r.

„Budowa Myszynieckiego Kościoła

we wspomnieniach

100. Rocznicę Konsekracji”- podsumowanie konkursu

 MGBP
 100

listopad 2021 r.

Pasowanie na czytelnika klas I

FB Wykrot
101

listopad 2021 r.

Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” klasy

V-VIII

MGBP

FB Wykrot

 

/zajęcia 4 godzinne odbywać się będą 1 raz w tygodniu/

Warsztaty teatralne

Klub Seniora w Myszyńcu Starym

 102

11.11.2021 r. (CZWARTEK)

XV Spotkania na Kopańskim Moście.

Uroczyste zakończenie obchodów Roku Ks. Wł. Skierkowskiego w Gminie Myszyniec.

RCKK/Sala Widowiskowa

Gmina Myszyniec,

Parafia Myszyniec
 

Konkretny termin w późniejszym terminie

Konkurs fotograficzny dla dzieci i dorosłych

RCKK 
103

26.11.2021 r.

(PIĄTEK) – godz.20:00

Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”

RCKK/ profil RCKK

na YouTube 
104

Konkretny termin w późniejszym terminie

Konkurs fotograficzny dla dzieci i dorosłych RCKK

GRUDZIEŃ

 105

grudzień 2021 r.

Akcja głośnego czytania

FB Wykrot

 106

grudzień 2021 r.

XVIII edycja konkursu „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy zwanej Kurpśami”

FB Wykrot

 

03.12.2021 r.

(PIĄTEK)

Spektakl teatralny „MIMO WSZYSTKO” /premiera/

Grupa wielopokoleniowa 

RCKK

Klub Seniora w Myszyńcu Starym 
 107

07.12.2021r.

Mikołajki w Bibliotece dla przedszkolaków

MGBP

FB Wykrot

108

16.12.2021 r. (CZWARTEK)

Spotkanie wigilijne dla zespołów i grup działających przy RCKK w Myszyńcu RCKK
109

31.12.2021 r. (PIĄTEK)

Sylwester pod Gwiazdami Burmistrz Myszyńca, RCKK/Wiata RCKK
110

31.12.2021 r. (PIĄTEK) – godz.20:00

Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”

RCKK/ profil RCKK

na YouTube