STYCZEŃ
Lp. Data Nazwa imprezy Organizator/Miejsce
1. 30.01.2022 r. (niedziela) 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu RCKK / ulice miasta
2. 31.01 – 13.02. 2022 r. Ferie Zimowe z RCKK RCKK / budynek RCKK
3. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
LUTY
4. 10.02.2022 r. (czwartek) Noworoczne spotkania z twórcami ludowymi RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
5. 23.02.2022 r. (środa) Konkurs „Palma
i pisanka kurpiowska”
RCKK / budynek RCKK

6.

7.

Terminy dwóch wydarzeń do ustalenia Konferencje online w ramach projektu „Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej opartej na dziedzictwie kulturowym” RCKK / budynek RCKK, transmisja online
8. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
MARZEC
9. 27.03.2022 r. (środa) Warsztaty online wykonywania pisanek wielkanocnych RCKK / budynek RCKK i profil RCKK na YouTube
10. 28.03.2022 r. (czwartek) Warsztaty online wykonywania palm wielkanocnych RCKK / budynek RCKK i profil RCKK na YouTube
11. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
KWIECIEŃ
12.

11.04.2022 r.

(poniedziałek)

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” RCKK / Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
13. Termin do ustalenia Ginące zawody w ramach projektu „Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej opartej na dziedzictwie kulturowym” oraz wystawa prac RCKK / transmisja online, budynek RCKK, Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
14. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
MAJ
15. 07.05.2022 r. (sobota) Warsztaty wykonywania wycinanek kurpiowskich i frywolitki RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
16. 14.05.2022 r. (sobota) Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i kierców (pająków) RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
17. 22.05.2022 r. (niedziela) 33. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty Burmistrz Myszyńca, RCKK / Amfiteatr RCKK
18. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
CZERWIEC
19. 01.06.2022 r. (środa) Dzień Dziecka. Festiwal Piosenki Dziecięcej RCKK / Amfiteatr RCKK
20. 05.06.2022 r. (sobota) Warsztaty wytwarzania elementów dekoracyjnych i biżuterii z bursztynu RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
21. 11.06.2022 r. (sobota) Warsztaty projektowania i dekorowania strojów kurpiowskich RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
21. 18.06.2022 r. (sobota) XXVI Noc Sobótkowa RCKK / Amfiteatr RCKK
22. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
LIPIEC
23. 01.07-29.07.2022 r. Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej” RCKK
24. 23.07.2022 r. (sobota) Warsztaty obróbki lnu
 i obróbki bursztynu kurpiowskiego
RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
25. Konkretny termin bliżej wakacji Gwara – wspólne tworzenie opowiadań spisanych gwarą kurpiowską RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
26. Konkretny termin bliżej wakacji „Przyroda Kurpie” warsztaty
i prezentacje związane z ochroną przyrody
RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
27. Konkretny termin bliżej wakacji Półkolonie z RCKK RCKK
28. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
SIERPIEŃ
29. 06.08.2022 r. (sobota) „Legendy Kurpiowskie” – warsztaty teatralne RCKK / Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
30. 07.08.2022 r. (niedziela) Genealogia kurpiowska – warsztaty poszukiwania dokumentów dotyczących przodków, zabezpieczania pamiątek rodzinnych  MGBP, RCKK / Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
31. 15.08.2022 r. (niedziela) V Festiwal Iluzji RCKK / Amfiteatr RCKK
32. 27.08.2022 r. (sobota) Miodobraniowa Noc Kabaretowa RCKK / Amfiteatr RCKK
33. 28.08.2022 r. (niedziela) 43. Miodobranie Kurpiowskie Burmistrz Myszyńca, TPM, RCKK / Kompleks „Kurpiowska Kraina”
w Wykrocie
34. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
WRZESIEŃ
35.   Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Nocne czuwania RCKK/ Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
36.   Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Noc Poezji RCKK/ Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
37.   Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Nocne Warsztaty Malarskie Gmina Myszyniec, RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
38.   Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – „Nocny Dzwonnik z Myszyńca” – warsztaty i konkurs bicia w dzwony Gmina Myszyniec, RCKK / Muzeum Multimedialne
w Dzwonnicy Myszynieckiej
39.   Myszynieckie Noce w Dzwonnicy – Finałowy koncert organowy Gmina Myszyniec, RCKK / Bazylika Mniejsza
40. 30.09.2022 r. Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich RCKK
41. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
PAŹDZIERNIK
42. Termin do ustalenia „Witraże Myszynieckie / Kurpiowskie” MGBP, RCKK / Muzeum Multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
43. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
LISTOPAD
44. 11.11.2022 r. (piątek) XVI Spotkania na Kopańskim Moście

RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
45. Konkretny termin w późniejszym terminie Konkurs fotograficzny dla dzieci
i dorosłych
RCKK
46. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK
GRUDZIEŃ
47. 15.12.2022 r. (czwartek) Spotkanie wigilijne dla zespołów
i grup działających przy RCKK
w Myszyńcu
RCKK
48. 31.12.2022 r. (sobota) Sylwester pod Gwiazdami Burmistrz Myszyńca, RCKK / Wiata RCKK
49. Termin do ustalenia Weekendowe projekcje filmowe RCKK / sala widowiskowo-kinowa RCKK