INFORMACJA BURMISTRZA MYSZYŃCA O PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

17.02.2021 r. – 29.03.2021 r.


PODPISANE KOLEJNE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Dnia 18 lutego 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę ze Stowarzyszeniem „Nowa Droga” w Myszyńcu na kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na zadanie: „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy Myszyniec”. Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2021 r.

Dnia 19 lutego 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z ALDO Bartnik w Myszyńcu na kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – na zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w Gminie Myszyniec”. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2021 r.


 ROZPOCZĘCIE PRAC DOTYCZĄCYCH BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRODZE KRAJOWEJ W MYSZYŃCU

U ubiegłym tygodniu rozpoczęto prace związane z budową chodników przy drodze krajowej nr 53 w miejscowości Myszyniec. W pierwszej kolejności zostanie wykonany chodnik i zjazdy przy ulicy Stefanowicza na długości 523 m - od ulicy Targowej do okolic tzw. starej apteki (okolice Poczty), a następnie chodnik przy ulicy Dr. St. Pawłowskiego na odcinku 241 m (od okolicy przejścia dla pieszych przy rzece Rozoga do skrzyżowania z ulica Sportową). Wykonawcą robót jest Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K Dziekońscy z Grabowa k/Ostrołęki. Przewidywany termin ukończenia prac – do końca maja 2021 r.


ROZPOCZĘCIE PRAC DOTYCZĄCYCH BUDOWY 90 SZT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W kwietniu 2021 roku rozpoczną się prace w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na części I, II” w zakresie części I zamówienia. Obejmuje ono budowę 90 oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Myszyniec. Wykonawcą robót jest firma EKOKORD Zbigniew Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu, za kwotę 1 692 507,64 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 875 563,10 zł. Termin wykonania zadania: grudzień 2021 r.


OGŁOSZENIE PRZETARGU O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Urząd Miejski w Myszyńcu ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w atrakcyjnym miejscu przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu. Uzbrojona jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i naziemną sieć telekomunikacyjną.

Powierzchnia nieruchomości to 27 arów, na jej terenie znajdują się: budynek gastronomiczny „karczma”, dwa pawilony handlowo-usługowe, chodniki oraz parkingi.

Budynki wykończone są w stylu regionalnym – kurpiowskim. Jest to miejsce idealne do organizowania szkoleń, imprez okolicznościowych i plenerowych. Posiada w pełni wyposażoną kuchnię oraz bazę noclegową.

Osoby zainteresowane kupnem, powinni wpłacić wadium w terminie do dnia 12 maja 2021 r. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja br.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu lub pod numerem telefonu: (29) 77 21 141 wew. 16.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ TYLKO ZDALNIE

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce informuje, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Na terenie naszej gminy taki punkt znajduje się w budynku Centrum Usług Społecznych na Pl. Wolności 61.

Porady będą udzielane za pomocą środków porozumienia się na odległość (np. telefon, e-mail, wideo rozmowa). Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Gminy Myszyniec.


BEZPŁATNY ODBIÓR ELEKTROŚMIECI Z DOMU

Urząd Miejski w Myszyńcu wspólnie z firmą ECOHARPOON Sp. z o.o. zachęca mieszkańców gminy Myszyniec do wzięcia udziału w bezpłatnej zbiórce elektroodpadów.

W dniach 13-15 kwietnia 2021 r. od godziny 7:00 prowadzona będzie mobilna zbiórka elektrośmieci.

Mieszkańcy posiadający zbędne urządzenia takie jak: komputery, monitory, sprzęt RTV i AGD, telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia, świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne będą mogli wystawić je przed posesje skąd zostaną zabrane przez firmę zajmującą się przetwarzaniem i utylizacją w/w elektrośmieci. Warunek: Sprzęt musi być kompletny!

Pracownicy firmy ECOHARPOON Sp. z o.o.  będą zbierać odpady elektryczne i elektroniczne tylko od osób, które do dnia 9 kwietnia 2021 r. zadzwonią pod nr tel. 608 036 713 i zgłoszą potrzebę odbioru.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk