INFORMACJA BURMISTRZA MYSZYŃCA

O PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

29.03.2021 r. – 19.05.2021 r.

 


OGŁOSZONY PRZETARG NA „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ZDUNEK – CHARCIABAŁDA”

Dnia 6 maja br. wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda” o szacunkowej wartości 2 546 311,55 zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021r. Zostanie wykonana droga asfaltowa szerokości 5,5 m na długości 2162 m. Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą 887 369,04 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.

 


OGŁOSZONY PRZETARG NA „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC STARY”

Dnia 6 maja br. wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary” o szacunkowej wartości 1 542 800,66 zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021r. Zostanie wykonana droga asfaltowa szerokości 5,0 m na długości 1222 m. Liczymy, że na ww. inwestycję również otrzymamy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (złożono wniosek o dofinansowanie). Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.

 


OGŁOSZONY PRZETARG NA „PRZEBUDOWĘ ULICY PROSTEJ W MYSZYŃCU”

Dnia 6 maja br. wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie „Przebudowa ulicy Prostej w Myszyńcu” o szacunkowej wartości 1 155 446,93 zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021r. Zostanie wykonana droga asfaltowa szerokości 6,0 m na długości 307 m, chodnik, zjazdy i zatoki postojowe. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym w kwocie 100 000,00 zł przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki.   Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.

 


OGŁOSZONY PONOWNY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE DOT. „ZMIANY POKRYCIA ORAZ WZMOCNIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ SCENY W KOMPLEKSIE KURPIOWSKA KRAINA”

Dnia 6 maja br. wszczęto ponownie postępowanie przetargowe na roboty budowlane dot. „Zmiany pokrycia oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w kompleksie Kurpiowska Kraina”. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż  złożone dwie oferty podlegały odrzuceniu. Otwarcie ofert planowane jest w dniu 21 maja 2021 r. Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego z gontu drewnianego na blachodachówkę imitującą gont wraz z robotami towarzyszącymi (naprawa i wzmocnienie elementów składowych więźby takich jak drewniane kratownice oraz wykonanie wzmocnienia i stężeń) oraz wykonanie stężeń podłużnych zapewniających odpowiednią sztywność oraz „wyprostowanie” opadającej kalenicy dachu. Szacunkowa wartość zamówienia: 267 156,10 zł. Planowany termin ukończenia prac: 45 dni od dnia podpisania umowy.

 


RUSZYŁY PRACE SPISOWE DO NSPMiL 2021 PRZEZ RACHMISTRZÓW

Od 13 maja 2021r., ruszyły prace spisowe do Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności 2021 przez 4 rachmistrzów na terenie naszej Gminy. Rachmistrze kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, dzwonić będą wyłącznie z numeru telefonu 22/828-88-88 lub bezpośrednio w terenie, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna i otrzymają zgodę z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Jeżeli mieszkańcy mają wątpliwości czy dany rachmistrz pracuje na terenie naszej Gminy prosimy o kontakt telefoniczny  do tut. Urzędu na numer telefonu: 29/77-21-106, lub 29/ 77-21-141 wew. 14.

Można również sprawdzić dane rachmistrza na:

- stronie internetowej - rachmistrz.stat.gov.pl/formularz

- dzwoniąc na infolinię spisową – 22/ 279-99-99

Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2021 potrwa do 30 września 2021r., można spisać się samemu  przez Internet wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa jest dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl do końca spisu. Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, mogą zgłosić się do tut. Urzędu pok. Nr 5, gdzie znajduje się punkt spisowy lub poczekać na telefon od rachmistrza. Przypominamy, że nie można odmówić udzielania informacji, gdyż spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.

 


UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

14 maja 2021r. odbyła się uroczystość wręczenia medali dla 14 par za długoletnie pożycie małżeńskie, które swój jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodziły w 2020 r.

O godz. 12:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej w imieniu Prezydenta RP dokonaliśmy wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej aktu dekoracji medalami 10 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 4 pary nie przybyły na ceremonię wręczenia medali.

 


INFORMACJA O KONTROLACH SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MYSZYNIEC

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że rozpoczął kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy  zasad segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy wywozowej sprawdzają, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, pojemniki lub worki zostaną oznaczone specjalną naklejką, koloru żółtego - „ZŁA SEGREGACJA”. Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty zagospodarowania. Przypominam, że gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

 


BUDOWA ŚWIATŁOWODU W GMINIE MYSZYNIEC

Na terenie naszej gminy nadal trwają prace nad budową infrastruktury światłowodowej, realizowaną przez Spółkę Fibee ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Budowana sieć będzie mieć charakter otwarty – dzięki współdzieleniu jej pomiędzy dostawcami przy użyciu jednego przyłącza będzie można korzystać z oferty różnych dostawców. Przewidywany (informacja z początku maja br.) przez wykonawcę  sieci okres zakończenia prac budowlanych to lipiec br. Chcąc podłączyć się do sieci światłowodowej należy oczekiwać przedstawicieli operatorów, którzy będą odwiedzać mieszkańców, przestawiając im szczegóły swoich ofert.


 INFORMACJA O PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W DNIU 4 CZERWCA 2021 R.

Zgodnie z  wydanym przeze mnie zarządzeniem Nr 215/21 z dnia 23 kwietnia br. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2021 r. informuję, że dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę, tj. 1 maja 2021 r. (tak stanowią przepisy Kodeksu Pracy).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 4 czerwca  2021 r. pełniony będzie dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie zgłaszania zgonów pod numerem telefonu: 691 471 441.

 

           Burmistrz Myszyńca

         /-/ Elżbieta Abramczyk